Profil świadczonych usług

 • obsługa prawna spółek kapitałowych oraz osobowych
 • obsługa prawna osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność rolniczą
 • obsługa prawna spółdzielni, także spółdzielni mieszkaniowych
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
 • szkolenia z zakresu wybranych dziedzin prawa, w tym z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze mieszkaniowym 

Oferujemy zastępstwo procesowe w następujących sprawach:

 • o zapłatę (windykacja należności, odszkodowania)
 • z zakresu prawa rzeczowego; w tym o ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności
 • z zakresu prawa pracy;
 • w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo administracyjnym

Oferujemy doradztwo prawne przy sporządzaniu:

 • projektów umów cywilnoprawnych,
 • wewnętrznych aktów korporacyjnych: statutów, umów spółek, regulaminów wewnętrznych,
 • dokumentacji z zakresu prawa pracy: umów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z RODO;
 • odwołań od decyzji ZUS, KRUS, ARiMR,
 • wniosków rejestrowych do KRS.

Prowadzimy sprawy specjalistyczne:

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • postępowania dotyczące ochrony danych osobowych;
 • sprawy przed UOKIK;
 • odwołania od decyzji ZUS, KRUS, ARMIR także na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Oferujemy szkolenia z wybranych dziedzin prawa:

 • prawa cywilnego
 • prawa handlowego
 • prawa spółdzielczego
 • prawa administracyjnego
 • ustawy o własności lokali
 • prawa mieszkaniowego
 • ustawy o ochronie praw lokatorów
 • prawnych apektów funkcjonowania rad nadzorczych
 • ochrony danych osobowych