Nasz Zespół:

Mecenas Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr-645 (od lipca 2005 r.). Pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na UMK w Toruniu  oraz Studia Europejskie w Centrum Europejskich Studiów Specjalnych im. Jeanna Moneta przy UMK w Toruniu. 

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie spółdzielczym oraz prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego , prawa nieruchomości i ustawy o własności lokali. Zajmuje się również tematyką ochrony danych osobowych w odniesieniu do wspólnot  mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wielu artykułów, glos oraz kilku monografii. Współautorka jednego komentarza oraz podręcznika prawa handlowego dla studentów. 

Wykaz publikacji naukowych dostępny na stronie:  

https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?eid=31233560

 

Mecenas Monika Rajkowska-Wnuk

Radca prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr-1383.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. W 2020 r. złożyła egzamin  radcowski z wynikiem bardzo dobrym. Z Kancelarią MELETE współpracuje do 2014 r. 

Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Zajmuje się głównie  sprawami z zakresu prawa cywilnego, nieruchomości, spadkowego i prawa pracy. 

Kontakt: tel. 608 242 078.

Kornelia Bielska - aplikant radcowski

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2021. Jej praca dyplomowa pt. ,,Aspekty ochrony konsumenta w umowie o kredyt hipoteczny”, zajęła trzecie miejsce w konkursie im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie napisane w roku akademickim 2020/2021. 

Od stycznia 2022 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się prawo handlowe, prawo nieruchomości oraz prawo konsumentów.  

Piotr Kowalski - aplikant radcowski 

Absolwent filozofii oraz prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 2021 aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

Posiada doświadczenie w zakresie egzekucji cywilnej i administracyjnej. W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo karne, prawo nieruchomości oraz procedura egzekucyjna. Interesuje się również filozofią analityczną, logiką, epistemologią i antropologią kognitywną.